Staňte se členem naše Spolku

Členem Spolku se může stát fyzická osoba, občan České republiky nebo Slovenské republiky, která splní následující podmínky: 

a) předá písemnou žádost nebo emailovou žádost o členství v sídle Spolku, nebo ji zašle emailem na adresu Spolku, 

b) žádost posoudí správní rada a rozhodne o přijetí člena.  O tomto rozhodnutí uvědomí žadatele,

c) člen následně uhradí příslušné vstupní a pravidelné roční členské příspěvky.